ZŠ Ostrčilova

zs_ostrcilova_2
  • Název: ZŠ Ostrčilova
  • Lokalita: Ostrava
  • Termín: 2.7.2010 – 28.1.2010
  • Investor: Magistrát města Ostravy
  • Objednatel: Eiffage Construction Česká Republika s.r.o.
  • Popis: Celková demolice stávajícího objektu spojovacího krčku včetně odvozu a likvidace odpadů. Provedení výkopů pro základové pásy a zhotovení štěrkových polštářů pod základy nového objektu. Součástí prací byla i realizace kanalizační přípojky včetně instalace revizní plastové šachtice a provedení terénních úprav kolem objektu, včetně realizace přístupových chodníků.