Inženýrská činnost

S cílem zajistit, kvalitní úroveň služeb pro naše klienty zajišťujeme kompletní portfolio činností, které spadají pod oblast stavebního inženýringu jako jsou:

  • odborná konzultace se zákazníkem s cílem přesně definovat potřeby, ještě před začátkem vlastní stavby s cílem optimalizovat náklady a najít co nejefektivnější řešení
  • proaktivní komunikace s projektovými kancelářemi a jinými odborníky, kteří se podílejí na přípravě realizace vlastní stavby
  • projednávání nutných záležitostí s dotčenými správci sítí či úřady, zajištění vytýčení podzemních vedení
  • provádění stavebního dozoru