Demoliční práce

Naše společnost provádí veškeré demoliční a bourací práce jak malého tak velkého rozsahu a to jak strojním tak ručním či kombinovaným způsobem s ohledem na cíle a termínové požadavky objednatele. Součástí prací je vždy důsledná separace jednotlivých druhů odpadů, jejich svislý i vodorovný přesun včetně závěrečné likvidace dle platné legislativy.