PŘEDSTAVENÍ

SIS technologie, spol. s.r.o. je stavební společnost poskytující služby zejména v oblasti pozemního stavitelství a inženýrských sítí. Prostřednictvím úzké spolupráce a individuálního přístupu ke každému problému se pro své obchodní partnery snažíme nalézat konkrétní řešení optimalizující ekonomické náklady při zachování požadované kvality. Jsme připraveni zajistit kompletní legislativní inženýring spojený s realizací záměru a následně vlastní stavby, včetně projednání s dotčenými orgány státní správy a samosprávy. Našim cílem je především individuální přístup k řešeným problémům u konkrétních klientů.
Podstatné úspory v oblasti nákladů zajišťujeme především snahou o maximální druhotné využití stavebních odpadů, např. v případě jejich vzniku při provádění zemních prací či demolicích starých budov apod. se primárně snažíme o jejich další využití, které je vždy levnější variantou než prosté uložení na skládku.
„Zákazník a naši zaměstnanci jsou vždy na prvním místě.“