Zdravotechnika

fn4
  • Název: FNO – ZTI
  • Lokalita: Ostrava
  • Termín: 5.4.2008 – 5.6.2008
  • Investor: Fakultní nemocnice Ostrava
  • Objednatel: Envipoint s.r.o.
  • Popis: Provedení stavebních prací v oblasti kanalizačních stok a vnitřní ležaté kanalizace při rekonstrukci infekčního pavilonu v FN Ostrava a to včetně pokládky venkovní kanalizace v paženém výkopu do 7 metrů hloubky. Provádění kanalizačních šachet.