Založení RD

3D house with scaffolding with half in sketch phase
  • Název: RD Bartovice
  • Lokalita: Bartovice
  • Termín: 1.3.2008 – 28.3.2008
  • Investor: Ing. Ondřej Šilhan
  • Objednatel: Ing. Ondřej Šilhan
  • Popis: Spodní stavba, provedení zemních prací a založení rodinného domu včetně vlastní základové desky, součástí plnění byla i ležatá kanalizace pod deskou a zemnící pásek hromosvodu.