Základové konstrukce RD

3D house with scaffolding with half in sketch phase
  • Název: Základy konstrukce RD Kyjovice
  • Lokalita: Kyjovice
  • Termín: 1.11.2008 – 1.12.2008
  • Investor: Ing. Aleš Kotala
  • Objednatel: Ing. Aleš Kotala
  • Popis: Provedení stavebních prací na budoucím rodinném domě v Kunovicích. Stavební práce spočívající zejména v provedení zemních prací a základových konstrukcí RD. Dále byla provedena ležatá splašková kanalizace pod základovou deskou budovaného objektu.