Výstavba chodníku v obci Hůrka

3D house with scaffolding with half in sketch phase
  • Název: Výstavba chodníku v obci Hůrka
  • Lokalita: Jeseník nad Odrou
  • Termín: 9 -10/20151
  • Cena: 1.592.000,- Kč
  • Objednatel: Swietelsky stavební s.r.o.
  • Popis: výstavba jednostranného chodníku v obci Jesník, kdy součástí objektu chodníku bylo také zhotovení nástupiště autobusových zastávek, přechody pro chodce a také oprava stávající jednotné kanalizace včetně nových šachet.