Výkopy pro opravu el. kabelů

3D house with scaffolding with half in sketch phase
  • Název: Výkopy pro opravu el. kabelů
  • Lokalita: Ostrava
  • Termín: 7/2013
  • Cena: 66.000,- Kč bez DPH
  • Investor: Vítkovická nemocnice a.s.
  • Popis: Výkopové práce pro odstranění havarijního stavu kabelové trasy a oprava kabelu veřejného osvětlení za provozu investora.