Udržovací stavební práce na bytovém domě

sekaniny_2
  • Název: Udržovací stavební práce na bytovém domě I. Sekaniny 1806/3 v Ostravě – Porubě
  • Lokalita: Ostrava – Poruba
  • Termín: 23.4.2011 – 29.10.2011
  • Cena: 280.000 Kč
  • Objednatel: BD Slezan Poruba
  • Popis: Provedené udržovací stavební práce na bytovém domě spočívající v odkopání objektu a odstranění zatékání do suterénu v severní části objektu, natavením nové svislé izolace z modifikovaných živičných pásů a instalací nového drenážního systému.