Udržovací stavební práce na bytovém domě U Dvoru

3D house with scaffolding with half in sketch phase
  • Název: Udržovací a stavební práce na bytovém domě U Dvoru č. 1040/21 v Ostravě
  • Lokalita: Ostrava – Mariánské Hory
  • Termín: 18.7.2011 – 15.8.2011
  • Cena: 297.000 Kč
  • Objednatel: MK nemovitosti s.r.o.
  • Popis: Stavební udržovací práce na severní části budovy u Dvoru zajištující bezproblémové užívání suterénních bytových jednotek v domě. Jednalo se o opravu vnější svislé hydroizolace včetně zemních prací, zateplení podzemní části domu extrudovaným polystyrenem, instalací funkčního drenážního systému a rekonstrukce přípojek splaškové i dešťové kanalizace.