Udržovací stavební práce na bytovém domě

3D house with scaffolding with half in sketch phase
  • Název: Udržovací stavební práce na bytovém domě Volgogradská 2449/44 v Ostravě – Zábřehu
  • Lokalita: Ostrava – Zábřeh
  • Termín: 29.8.2011 – 15.9.2011
  • Cena: 123.000 Kč
  • Objednatel: BYTOVÉ DRUŽSTVO VOLGOGRADSKÁ 2449/44
  • Popis: Provedená obnova drenážního systému a natavení nové svislé izolace živičnými pásy u části bytového domu, kde zatékalo v době stálejších dešťů. Instalace nopové fólie a s tím spojené zemní práce provedené ručním způsobem.