Sportovní a rehabilitační hala

sportovni_hala_1
  • Název: Sportovní a rehabilitační hala
  • Lokalita: Sviadnov
  • Termín: 30.6.2009 – 29.9.2009
  • Investor: Jezdecký klub Sviadnov
  • Objednatel: TCHAS, spol. s r.o.
  • Popis: Provedení zemních prací (výkopy základů a plošné výkopy pod podlahou) včetně zásypů kolem objektu, trativodů zaústěných do vytvořených vsakovacích jímek. Vytvoření polštářů pod základové konstrukce.