Spodní stavba rodinného domu

3D house with scaffolding with half in sketch phase
  • Název: Spodní stavba rodinného domu na pozemku parcela č. 4811/2 Havířov-město
  • Lokalita: Havířov
  • Termín: 1.8.2011 – 1.9.2011
  • Cena: 349.000 Kč
  • Objednatel: Petr Šimek
  • Popis: Realizace třístupňové spodní stavby atypického rodinného domu na ulici Mezidolí v Havířově včetně pokládky zemní části bleskosvodu a účinného drenážního systému.