Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor

3D house with scaffolding with half in sketch phase
  • Název : Snížení energetické náročnosti budovy včetně rekonstrukce vnitřních prostor
  • Lokalita : detašované pracoviště ZŠ Gen.Janka na ulici Klicperova
  • Termín : 12/2020-11/2021
  • Cena: 2.530.000,- Kč
  • Objednatel : Ridera Stavební a.s.
  • Popis : Kompletní provedení bouracích prací na objektu, demontáže podhledů, dodávka a montáž nové kanalizace vč. Napojení na stávající část