SH Bohumín – vodovod, splašková kanalizace

3D house with scaffolding with half in sketch phase
  • Název: SH Bohumín – vodovod, splašková kanalizace
  • Lokalita: Bohumín
  • Termín: 11/2013 – 3/2014
  • Cena: 1.337.000,- Kč bez DPH
  • Investor: Město Bohumín
  • Popis: Realizace vodovodní přípojky včetně speciální vodoměrné šachtice a provedení splaškové kanalizace včetně čerpací stanice a výtlačného řadu s napojením na místní kanalizační síť.