Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník

hranecnik_1
  • Název: Revitalizace areálu bývalých kasáren Hranečník – technická a výcviková základna IZS
  • Lokalita: Ostrava – Hranečník
  • Termín: 3.11.2011 – 31.12.2011
  • Cena: 120.000 Kč
  • Objednatel: VOTOPLAST s.r.o.
  • Popis: Provedení venkovní ležaté dešťové a splaškové kanalizace včetně výkopu a záhozu s hutněním, montáž šachtic včetně spadišťové u objektu IZS v bývalých kasárnách Hranečník v Ostravě.