Rekonstrukce ul. Ocelářská 218

3D house with scaffolding with half in sketch phase
  • Název: Rekonstrukce – ul.Ocelářská 218
  • Lokalita: Ostrava – Vítkovice
  • Termín: 1.11.2008 – 15.3.2009
  • Investor: D3Soft s.r.o.
  • Objednatel: Envipoint s.r.o.
  • Popis: Bourací, stavební a montážní práce a konstrukce včetně dodávky potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, nezbytné pro řádné dokončení díla.