RD VELKÁ POLOM

3D house with scaffolding with half in sketch phase
  • Název: RD Velká Polom
  • Lokalita: Velká Polom
  • Termín: 5 – 6/2012
  • Cena: 87.000 Kč
  • Objednatel: soukromý investor
  • Popis: Venkovní dešťová a splašková kanalizace rodinného domu.