Provizorní příjezdová komunikace

provizorni_prijezdova_komunikace
  • Název: ČOV Horní Bludovice – provizorní příjezdová komunikace
  • Lokalita: Horní Bludovice
  • Termín: 21.10.2010 – 22.11.2010
  • Investor: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
  • Objednatel: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
  • Popis: Zhotovení provizorní panelové komunikace o dané skladbě v délce 105m2 s nájezdy a vyskládaným směrovým obloukem k dané ČOV.