Provedení části kanalizační přípojky na ul. F.Šrámka

kanalizační přípojka F.Šrámka
  • Název: Provedení části kanalizační přípojky na ul. F.Šrámka
  • Lokalita: Ostrava – Mariánské Hory
  • Termín: 8/2015
  • Cena: 408.000,- Kč
  • Objednatel: FEST Ostrava s.r.o.
  • Popis: Realizace dvou kanalizačních přípojek Ostravské univerzity se zaústěním do kanalizační stoky vejčitého tvaru pod komunikací Fráni Šrámka v Ostravě ve složitých podmínkách a bez omezení silničního provozu.