Přestavba Besedního domu

3D house with scaffolding with half in sketch phase
  • Název: B463 Hruška – Besední dům
  • Lokalita: Ostrava – Poruba
  • Termín: 1.9.2008 – 30.9.2008
  • Investor: SV UNIPS s.r.o.
  • Objednatel: SV UNIPS s.r.o.
  • Popis: Přestavba objektu Besední dům Hruška spol.s r.o. Poruba – bourací práce, přesun sutí