Parkovací stání ul. V Parku a Sadová – 2 etapa

Parkovací stání 1
  • Název : Parkovací stání ul. V Parku a Sadová – 2 etapa
  • Lokalita : Havířov
  • Termín : 7-10/2019
  • Cena: 4.512.000,- Kč
  • Objednatel : MVEX stavby s.r.o.
  • Popis : rekonstrukce místní komunikace včetně jejího rozšíření z důvodu realizace nových parkovacích míst a odkanalizování celé plochy. Součástí prací byly rovněž nové přístupové chodníky ke vchodům bytového domu zahradnická úprava přilehlých ploch