Parkovací stání TEVA Opava

3D house with scaffolding with half in sketch phase
  • Název: Parkovací stání TEVA Opava
  • Lokalita: Opava
  • Termín: 1.10.2011 – 1.11.2011
  • Cena: 224.000 Kč
  • Objednatel: SATON BETA s.r.o.
  • Popis: Realizace dvou nových parkovišť ze zámkové dlažby pro zaměstnance a návštěvy společnosti TEVA Opava v areálu závodu.