Oprava hydroizolace

hydroizolace_zlepsovatelu_1
  • Název: Izolace proti zemní vlhkosti Zlepšovatelů 34,36,38,40
  • Lokalita: Ostrava – Hrabůvka
  • Termín: 4.9.2011 – 10.10.2011
  • Cena: 710.000 Kč
  • Objednatel: SV UNIPS s.r.o.
  • Popis: Provedení zemních prací – pokládka dlažby a trubního vedení. Ostatní konstrukce, bourání a provedení izolace proti vodě nanesením cementové omítky s přísadou ALKYZ na očištěné suterénní zdivo. Dále rekonstrukce drenáže včetně jejich zaústění. Práce byly završeny terénními úpravami a zatravněním, pokládkou chodníku u jednotlivých vstupů do objektů.