Office center

Varenska_office_center_2
  • Název: Várenská office center Ostrava
  • Lokalita: Ostrava
  • Termín: 8.6.2007 – 19.8.2007
  • Investor: Metrostav a.s.
  • Objednatel: Envipoint s.r.o.
  • Popis: Zajištění bouracích a demoličních prací na výškové budově v Ostravě. Zahrnuto i přesunutí suti.