Odvod dešťových vod

3D house with scaffolding with half in sketch phase
  • Název: Stavební práce bytový dům Nádražní
  • Lokalita: Ostrava
  • Termín: 1.5.2008 – 31.5.2008
  • Investor: Společenství vlastníků pro bytový dům Nádražní 99
  • Objednatel: Společenství vlastníků pro bytový dům Nádražní 99
  • Popis: Udržovací stavební práce na bytovém domu v Moravské Ostravě spojené s odvodem dešťových vod.