Obchodní a administrativní budova Biskupská - kanalizace

biskupska_kanalizace_2
  • Název: Obchodní a administrativní budova Biskupská – kanalizace
  • Lokalita: Ostrava
  • Termín: 22.10.2010 – 24.10.2010
  • Investor: SN Building s.r.o.
  • Objednatel: Eiffage Construction Česká Republika s.r.o.
  • Popis: Realizace kanalizační přípojky přes ulici 28.října včetně instalace revizní plastové šachtice. Součástí těchto prací byly rovněž práce zemní s výkopem a následným hutněným násypem a předlážděním jak komunikace pro dopravu tak komunikace pro pěší.