ND Bohumín

nd_bohumin_3
  • Název: ND Bohumín
  • Lokalita: Bohumín – Starý Bohumín
  • Termín: 5/2014
  • Cena: 12.500,- Kč bez DPH
  • Investor: Město Bohumín
  • Popis: Návrh technologického postupu a výpomoc při statickém zajištění zborcení konstrukce schodišťové zdi Národního domu v Bohumíně.