MSA – oprava skladovací plochy

  • Název: MSA – oprava skladovací plochy
  • Lokalita: Dolní Benešov
  • Termín: 9-10/2013
  • Cena: 1.435.000,- Kč bez DPH
  • Objednatel: Beskyská stavební a.s.
  • Popis: Generální oprava skladovací plochy v areálu MSA spočívající mimo jiné v mechanickém vyčištění a odstranění usazenin z předmětných ploch včetně odvozu a likvidace vzniklého odpadu. Zpevnění dosud nezpevněných částí skladovacích ploch uložením panelů, dobetonování v místech určených investorem včetně přespádování všech ploch s důrazem na plynulé odtokové poměry. Součástí dodávky byla rovněž realizace sedmi uličních vpustí a nové kanalizace.