MSA, a.s. Dolní Benešov – bourání střechy

dolni_benesov_3
  • Název: MSA, a.s. Dolní Benešov – bourání střechy
  • Lokalita: Dolní Benešov
  • Termín: 3-4/2013
  • Cena: 4.290.000,- Kč bez DPH
  • Investor: MSA, a.s. Dolní Benešov
  • Popis: Provedení bouracích prací střechy, resp. postupné rozebírání střešního pláště, odstraňování betonové mazaniny, pěnobetonu, odstranění zasklení světlíků, betonové světlíkové obruby a cihelných štítových stěn světlíků včetně odvozu a ekologické likvidace suti a vybouraných hmot.