Modernizace hydroizolace budovy závodního stravování Martinov

3D house with scaffolding with half in sketch phase
  • Název: Modernizace hydroizolace budovy závodního stravování Martinov
  • Lokalita: Ostrava – Martinov
  • Termín: 7 – 8/2015
  • Cena: 1.280.000,- Kč
  • Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s.
  • Popis: Provedení nové hydroizolace objektu závodního stravování DPO a.s. v Martinově včetně injektáží zdiva a sanačních omítek, potřebných zemních prací, nových konstrukcí včetně úpravy a repase jednotek VZT.