Komunitní centrum „Všichni spolu“

3D house with scaffolding with half in sketch phase
  • Název : Komunitní centrum „Všichni spolu“
  • Lokalita : Ostrava – Pustkovec
  • Termín : 8-10/2017
  • Cena: 2.100.000,- Kč
  • Objednatel : Bystroň Group a.s.
  • Popis : Provedení zemních a bouracích prací, zbudování nové kanalizace a vodovodního řadu.