Izolace suterénu

3D house with scaffolding with half in sketch phase
  • Název: Izolace suterénu U Dvoru 1021/19 v Ostravě
  • Lokalita: Ostrava – Mariánské Hory
  • Termín: 15.12.2011 – 19.12.2011
  • Cena: 298.000 Kč
  • Objednatel: MK nemovitosti s.r.o.
  • Popis: Provedená oprava izolace základů a suterénního zdiva včetně potřebných zemních prací, pokládky drenáží a proplachovacích šachtic dle dispozic objednavatele.