Inženýrské sítě a komunikace nad Stádlem

inzenyrske_site_2
  • Název: Inženýrské sítě a komunikace nad Stádlem
  • Lokalita: Krásné Pole
  • Termín: 3-8/2014
  • Cena: 1.678.000,- Kč bez DPH
  • Objednatel: Ridera Stavební a.s.
  • Popis: Realizace veškerých zemních prací pro IS parcel nad Stádlem v Krásném Poli, pokládka trubního vedení kanalizace včetně šachet, podkladní vrstvy kanalizace včetně obrub a dešťových vpustí.