Hrubá stavba rodinného domu v Martinově

3D house with scaffolding with half in sketch phase
  • Název: Stavba rodinného domu v Martinově na parcele 3152/2, 3128, 3129
  • Lokalita: Ostrava – Martinov
  • Termín: 1.6.2011 – 11.10.2011
  • Cena: 1.546.000 Kč
  • Objednatel: Ing. Radek Zábranský a Ing. Ingrid Zábranská
  • Popis: Stavební práce na realizaci hrubé stavby rodinného domu. Provedení zemních prací, základových konstrukcí, svislých a vodorovných konstrukcí včetně krovu z vazníků, pokládka střešní krytiny, stavební práce na vodovodní a kanalizační přípojce.