Hrubá stavba RD

3D house with scaffolding with half in sketch phase
  • Název: RD Bělá ve Slezsku
  • Lokalita: Ostrava – Bělá
  • Termín: 1.6.2008 – 20.11.2008
  • Investor: p. Gajda
  • Objednatel: p. Gajda
  • Popis: Zajištění výstavby hrubé stavby většího RD v Bělé, včetně inženýrských sítí.