Domov Třebovice a chráněné bydlení Třebovice

Třebovice 1
  • Název: Domov Třebovice a chráněné bydlení Třebovice
  • Lokalita: Ostrava – Třebovice
  • Termín: 2 – 7/2015
  • Cena: 765.000,- Kč
  • Objednatel: SV UNIPS s.r.o.
  • Popis: bourací a stavební práce, dodatečná vodorovná izolace proti zemní vlhkosti v technickém 1.PP