Demolice přístavby prodejny Hruška

3D house with scaffolding with half in sketch phase
  • Název : Demolice přístavby prodejny Hruška
  • Lokalita : Bystřice nad Olší
  • Termín : 6-7/2021
  • Cena: 470.000,- Kč
  • Objednatel : SV Unips s.r.o.
  • Popis : Kompletní demolice přístavby objektu prodejny Hruška a to včetně vyklizení vnitřního vybavení, odvozu a likvidace suti. Součástí díla bylo i odborné odpojení objektu od inženýrských sítí.