ČEZ Opava – kabelová trasa

3D house with scaffolding with half in sketch phase
  • Název : ČEZ Opava – kabelová trasa
  • Lokalita : Opava
  • Termín : 10/2018
  • Cena: 36.000,- Kč
  • Objednatel : Trade Fides a.s.
  • Popis : Provedení zemních prací v objektu ČEZ včetně uvedení všech dotčených ploch do původního stavu dle dispozic objednatele.