Bytové domy Willa 3

canaba_1
  • Název: Bytové domy Willa 3 – č. 1,2
  • Lokalita: Ostrava-Jih
  • Termín: 21.10.2009 – 10.12.2009
  • Investor: CANABA – Pozemní stavby s r.o.
  • Objednatel: CANABA – Pozemní stavby s r.o.
  • Popis: Kompletní provedení pěších komunikací ze zámkové dlažby a dopravních komunikací z živice, včetně dopravního značení. Provedení veřejného osvětlení a terénních úprav.