BYTOVÉ DOMY JUBILEJNÍ 7, 9, 11

3D house with scaffolding with half in sketch phase
  • Název: Bytové domy Jubilejní 7, 9, 11
  • Lokalita: Jubilejní kolonie v Ostravě – Jihu
  • Termín: 8 – 9/2012
  • Cena: 462.000 Kč
  • Objednatel: SV UNIPS s.r.o.
  • Popis: Bourací a zemní práce, vybudování drenážního systému suterénů bytových domů v rámci revitalizace Jubilejní kolonie.