Bourací práce prováděné na opravě ústředního topení na ČOV

nova_karolina_ozc_2
  • Název: Provedení bouracích prací dle pokynu investora, provedené na opravě liniových tras ústředního topení ČOV Havířov
  • Lokalita: Havířov
  • Termín: 31.5.2011 – 9.6.2011
  • Cena: 42.000 Kč
  • Objednatel: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
  • Popis: Provedené bourací práce v uzavřeném prostoru, vrtání sond v železobetonu, přesuny suti.