API Centre Ostrava

3D house with scaffolding with half in sketch phase
  • Název: API Centre Ostrava
  • Lokalita: Ostrava – Mariánské Hory
  • Termín: 18.2.2008 – 25.6.2008
  • Investor: HOCHTIEF CZ, divize Ostrava
  • Objednatel: HOCHTIEF CZ, divize Ostrava
  • Popis: Provedení zemních prací pro nový polyfunkční dům na Mariánskohorském náměstí a to včetně vytvoření konsolidačního polštáře pod základovou desku, pasy objektu a podkladní betony.